ایمیل

info@cytofastmed.com

آدرس لابراتور تولید

تبریز ، پارک فناوری های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن : ۰۹۱۴۳۰۰۳۰۶۰

آدرس دفتر فروش

تهران،سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی- خیابان نفیسی غربی- پلاک ۴۶-طبقه دوم

۰۲۱۸۸۵۶۵۱۹۴  –  ۰۲۱۸۸۶۸۹۲۴۱